Skip to main content.

Politik for beskyttelse af personoplysninger for Desenio AB

Introduktion og sammenfatning

Det er vigtigt for Desenio AB ("Poster Store" eller "vi"), at dine personoplysninger er beskyttet. Denne politik informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan knyttes til dig som privatperson, f. eks. navn og kontaktoplysninger.

Kort fortalt behandler vi dine oplysninger af følgende årsager:

 • I det omfang det er nødvendigt for at håndtere din ordre og levere dit print eller din ramme.
 • For at give dig tilbud og inspiration, både via nyhedsbreve, tekstbeskeder og ved målrettet markedsføring på de sociale medier og andre medier online og offline.
 • Til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
 • Til at håndtere produktbedømmelser og anmeldelser.
 • Til at minde dig om en efterladt indkøbskurv og stille vores funktion Billedvæg til rådighed.
 • Til at oprette og vedligeholde en kundekonto (inkl. funktioner som f. eks. favoritter).
 • Til at overholde obligatorisk lovgivning (f. eks. forbruger- og regnskabslovgivning).

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. For eksempel har du altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring. Du kan også læse om, hvordan du kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger – hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere? Så kan du læse vores detaljerede beskrivelser herunder. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan, hvorfor og hvor længe, vi behandler dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Desenio AB, med svensk virksomhedsregistreringsnummer 556763-0693, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk også, at nogle af vores betalings- og logistikudbydere behandler personoplysninger, der indsamles via vores hjemmeside eller IT-system i forbindelse med købet, og at de hver især er ansvarlige for deres behandling.

Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på info@posterstore.dk eller ringe til os på + 46 8 120 58 700. Vores postadresse er Box 11025, 100 61 Stockholm, Sverige.

Fra hvem eller hvor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, som du har valgt at dele med os.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles primært af os i Poster Store. Vi sælger aldrig dine personoplysninger. I nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde:

 • For at vi kan sikre, at du betaler os, vil vores betalingsudbyder(e) få adgang til dine personoplysninger.
  ­
 • For at kunne levere dine varer til din private adresse eller til en postleverandør og for at kunne håndtere eventuelle returforsendelser deler vi dine personoplysninger med vores logistikudbydere.
  ­
 • Dine personlige oplysninger behandles primært af os hos Poster Store og virksomheder inden for Poster Store Group.
  ­
 • For at kunne publicere dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med udbyderen af den tekniske løsning til offentliggørelse af sådanne anmeldelser.
  ­
 • Hvis en ven har henvist dig til os, deler vi en hashtag (tekst-id) for din e-mailadresse med en leverandør, der har hjulpet os med at aktivere vennehenvisninger. Formålet er at vide, om vi skal betale leverandøren af tjenesten for at henvise en ny kunde eller ej.
  ­
 • Til at markedsføre relevante produkter og gøre vores hjemmeside så relevant som muligt, deler vi dine personoplysninger med dem, der leverer en markedsføringstjeneste til os, for eksempel Facebook og Google. Læs mere om, hvordan de bruges, finner du mer informasjon om hvordan de brukes: Google's Privacy & Terms & Meta's Privacy Centre
  ­
 • Vi deler dine personoplysninger med it-leverandører, som behandler personoplysningerne på vegne af os som databehandlere for at assistere os med it-tjenester.
 • For at kunne trykke og sende din personlige plakat er vi nødt til at dele dine personoplysninger og eventuelle oplysninger, der skal trykkes på plakaten, med vores trykkeri.

Hvis du ønsker flere detaljer om, hvem vi deler dine personoplysninger med, er du velkommen til at kontakte os.

Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Poster Store behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS, men i nogle få tilfælde bruger vi leverandører fra lande uden for EU/EØS. Ved overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS sikrer Poster Store, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Poster Store overfører muligvis dine personoplysninger til USA og vores leverandør, som leverer en tjeneste til udsendelse af nyhedsbreve og vores leverandører, som leverer tjenester til markedsføring af relevante produkter og til at gøre vores hjemmeside så relevant som muligt.

Eventuelle amerikanske leverandører, som vi bruger er certificeret i henhold til Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, hvis hensigt er at beskytte europæernes grundlæggende rettigheder og sikre retssikkerheden for virksomheder, der overfører personoplysninger til USA. Amerikanske virksomheder kan tilmelde sig som Privacy Shield-certificeret i det amerikanske handelsministerium. Handelsministeriet kontrollerer derefter, at leverandørernes politik for beskyttelse af personoplysninger overholder strenge databeskyttelsesstandarder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi deler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet, bedes du kontakte os.

Hvordan kan du påvirke vores behandling af dine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række forskellige rettigheder i forhold til at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herunder.


Ret til at tilbagekalde dit samtykke og til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde et afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse har virkning fra tidspunktet for din tilbagekaldelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, herunder nyhedsbreve.

I andre tilfælde findes retten til indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger). Du har ret til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på afvejning af legitime interesser. Læs mere om, hvad dette betyder herunder. Hvis vi kan påvise vægtige legitime årsager til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.


Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har behandlet.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig og ret til at bede os om at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.


Ret til sletning ("retten til at blive glemt") og begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet. Det er f.eks. tilfældet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du trækker det samtykke tilbage, der er grundlag for behandlingen, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.
Du har også ret til at anmode Poster Store om at begrænse behandlingen af personoplysningerne om dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses.


Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Det kan du navnlig gøre i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads, eller hvor en påstået overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. Tilsynsmyndigheden er i Danmark Datatilsynet. Denne ret berører ikke andre administrative klagegange eller adgang til retsmidler.
 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, som vi har om dig, til et andet firma (dataportabilitet).
Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og indbyrdes kompatibelt format, hvis:

 • Behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og
 • behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysninger overført direkte fra Poster Store til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Hvordan og hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Vores mål er at være så transparent som muligt med hensyn til, hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger om dig. I tabellen kan du læse flere detaljer om, hvorfor vi behandler personoplysninger om dig (årsagerne til behandling), hvilke personoplysninger vi behandler, vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger til hvert formål.


Behandling før du foretager et køb

For at vi kan kommunikere med dig, for at gemme dine eventuelle billedvægge og for at modtage feedback fra dig, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at stille tjenesten til rådighed for dig eller besvare dine spørgsmål.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at gemme din forladte indkøbskurv og minde dig om det produkt, du har i kurven, hvis du har indledt et køb ved at indtaste din e-mailadresse.

Oplysninger om din indkøbskurv og din e-mailadresse, som du gav os, da du indledte dit køb.

Vores legitime interesse i at gøre det så nemt som muligt for dig at købe det produkt, du har vist interesse i ved at placere det i indkøbskurven.

Fra det tidspunkt hvor du placerer produktet i indkøbskurven, og indtil du foretager et køb, dog ikke mere end fem (5) dage.

Til at gemme din billedvæg og modtage feedback fra dig om vores værktøj Billedvæg.

Din e-mailadresse og det navn, du vælger at gemme din billedvæg under og cookies.

Vi behandler også alle de oplysninger, du stiller til rådighed for os, når du giver os feedback.

Behandling er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig (for at stille tjenesten Billedvæg til rådighed).

I et (1) år fra det tidspunkt, hvor du oprettede din billedvæg.

Til at besvare spørgsmål, du stiller os.

Dit navn, dine kontaktoplysninger, billeder, som du sender til os, og andre oplysninger, som du giver os.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

I tre (3) år, eller så længe vi er forpligtet til det ved lov.


Behandling, der er nødvendig for købet og vores aftale osv.

For at vi kan gennemføre dit køb, for eksempel for at kunne levere produktet, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Vi er også nødt til at behandle personoplysninger om dig for at overholde lovbestemte eller andre krav, såsom regnskabslovgivningens krav om at opbevare data, samt forbrugerbeskyttelseslove. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at gennemføre dit køb hos os.

Bemærk venligst, at også vores betalingsudbyder(e) behandler personoplysninger med henblik på at administrere din betaling af ordren. Vores betalingsudbyder(e) er hver især ansvarlig(e) for en sådan behandling. Vores betalingsudbyder(e) giver dig også mulighed for at vælge en nemmere måde at foretage et køb på ved automatisk at udfylde dine personoplysninger, eller ved at du huskes på din enhed.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at administrere dit køb, dvs. for at vide hvem vi indgår en aftale med, for at bekræfte dit køb, for at levere dit køb og kommunikere med dig om din levering.

Dit navn, kontaktoplysninger, såsom e-mailadresse og leveringsadresse, ordreoplysninger og valgt betalingsmetode og IP-adresse.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

Tolv (12) måneder fra ordreafgivelse. 

Hvis du ønsker at bruge din ret til at trække dit samtykke tilbage eller ændre dit produkt, og for at vi kan overholde lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse og oplysninger om dit køb, for eksempel din betalingsmetode.

Vi gemmer også de oplysninger, du har delt, når du bruger din ret til at trække dit samtykke tilbage, eller når du ændrer dit produkt.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig, for at vi kan leve op til vores politik vedrørende returforsendelser, og for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove. 

Fra det tidspunkt, hvor du foretager dit køb og i tolv (12) måneder derefter, for at vi kan overholde forbrugerbeskyttelseslovgivningen.

Hvis du vælger at bruge nogen af dine rettigheder, vil vi behandle personoplysningerne om dig, indtil vi har truffet en beslutning om tilbagekaldelse eller ændring af produktet og har foretaget eventuel tilbagebetaling eller sendt dig det nye produkt.

Til at håndtere eventuelle klager og/eller retstvister mod os.

Dit navn, dine kontaktoplysninger, de oplysninger, du har angivet, og som er relevante i forbindelse med en klage og/eller retstvist.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove og ud fra hensynet til vores legitime interesse i at behandle klager og/eller forsvare os mod retskrav.

Fra det tidspunkt hvor vi har fået kendskab til din klage og/eller retstvist, og så længe den er i gang. Hvis vi afviser dit krav, opbevarer vi altid oplysningerne i tolv (12) måneder i tilfælde af, for det tilfælde at du vælger at få retstvisten vurderet af en relevant instans.

Til at overholde juridiske forpligtelser, dvs. regnskabslove og lovgivning om hvidvaskning af penge.

Oplysninger om din faktura, såsom din købshistorik, dit navn og dine kontaktoplysninger.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde den relevante lovgivning.

Fra det tidspunkt hvor du foretager købet og i syv (7) til otte (8) år i henhold til svensk regnskabslovgivning og i fem til ti (5-10) år i henhold til lovgivningen om hvidvaskning af penge.

Hvis en ven har henvist dig til os, behandler vi personoplysningerne om dig for at kunne betale vores leverandør, der leverer en løsning til henvisning af venner.

En hashtag (tekst-id) for din e-mailadresse.

Det er vores legitime interesse at sikre, at vi kun betaler vores leverandør for køb foretaget af nye kunder, som de har henvist til os.

Vi opbevarer aldrig e-mailadressen til dette formål.


Behandling til håndtering anmeldelser
 

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

For at sende e-mails med anmodning om anmeldelser efter dit køb.

Dit navn, din e-mailadresse og ordre-id.

Det er vores legitime interesse at kontakte dig med en anmodning om at bedømme eller anmelde kundeoplevelsen hos os for at gøre oplevelsen bedre for både dig og andre kunder. 

Indtil vi har sendt vores anmodning til dig.


Behandling af oplysninger til administration af din kundekonto

For at administrere din kundekonto behandler vi dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores kontrakt med dig. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at stille en kundekonto til rådighed for dig.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at administrere den kundekonto, du har oprettet. Det inkluderer at sende dig opdaterede oplysninger om din konto og vores politik for beskyttelse af personoplysninger. Det inkluderer også behandling med henblik på at træffe sikkerhedsforanstaltninger vedrørende din konto.

Dit navn, personlige identifikationsnummer, e-mailadresse, mobilnummer, cookies og IP-adresse, brugernavn og den postadresse, som du ønsker, at vi skal levere dine produkter til.

Behandling med henblik på at sende dig opdateringer af vores politik for beskyttelse af personoplysninger er nødvendig for at overholde lovgivning og forordninger om databeskyttelse. 

Vi opbevarer dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor du foretager et køb, og i to (2) år fra dit sidste login, eller indtil du beder os om at fjerne din konto.



Behandling med henblik på at kunne kommunikere nyheder, inspiration og relevante tilbud til dig
 

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at sende nyhedsbreve og relevante tilbud til dig på din anmodning og til at sende markedsføring til dig, der har foretaget et køb.

Din e-mail-adresse og købshistorik, Din e-mailadresse, købshistorik, e-mail-interaktionshistorik (når du åbner, klikker osv.), cookies og IP-adresse.

Når du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke.

Når du har foretaget et køb, behandler vi dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at udsende relevant direkte markedsføring. Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Hvis du har valgt at modtage nyhedsbreve og relevante tilbud, sender vi dem til dig, indtil du afmelder vores nyhedsbrev.

Hvis vi sender dig et nyhedsbrev baseret på vores legitime interesse, sender vi dig en sådan markedsføring i to (2) år, medmindre du tidligere har gjort indsigelser mod at modtage markedsføring fra os.

Til at udarbejde målrettet markedsføring til dig på de sociale medier og på tredjepartswebsteder.

 

Din e-mailadresse, cookies og din IP-adresse.

Det er vores legitime interesse at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring og til at gøre vores markedsføring relevant for dig.

Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

Dine personoplysninger vil blive behandlet fra det tidspunkt, hvor du har foretaget dit køb og i to (2) år, medmindre du gør indsigelse mod vores markedsføring før.

Til at publicere en anmeldelse, som du har valgt at skrive for at gøre kundeoplevelsen transparent for vores hjemmesidebesøgende og for at markedsføre vores varemærke over for potentielle kunder.

Dit navn og de oplysninger, du har givet i din anmeldelse.

Det er vores legitime interesse at offentliggøre den anmeldelse, som du har skrevet og delt på en anmeldelsesplatform.

Indtil du fjerner anmeldelsen fra anmeldelsesplatformen.

Til markedsføring af vores produkter på vores hjemmeside kan vi publicere dine billeder/videoer af det produkt, som du har delt på din profil på sociale medier tagget #Poster Store.

Det billede/den video, du har delt på sociale medier, dit brugernavn og din tekst. Det kan alt sammen indebære personoplysninger om dig.

Det er vores legitime interesse at offentliggøre det billede/den video, som du har tagget #Poster Store.

Indtil du erklærer, at du ikke længere vil have os til at vise billedet/videoen på vores hjemmeside.


Cookies

Her finder du flere oplysninger om vores cookiepolitik.
 

Hvordan har vi foretaget afvejningen af interesser, når retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse?

Til nogle formål behandler Poster Store dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen. Ved vurderingen af retsgrundlaget tager vi udgangspunkt i en afvejning af interesser, hvorved vi har fastslået, at vores legitime interesse for behandlingen vejer tungere end din interesse og din grundlæggende ret til ikke at få dine personoplysninger behandlet. Vores legitime interesser fremgår af tabellerne ovenfor. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi har foretaget afvejningen. Du finder vores kontaktoplysninger i starten af denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er taget i brug af Poster Store den 17-02-2022. (25. maj 2018, 21. april 2020)